eee eee eeeee eeee eeee ee eeeee eee ee eee eeeee eeee
 
dddd ddd ddd dddd dddd ddd ddddd ddddd dd ddd dddd dddd
 
ccc cc ccccc ccccc cc cccc ccc ccc cc cc ccccc ccccc cc
 
iiiii iiiii ii iiii iii ii iii iii iii ii ii ii ii iii
 
kkk kkk kkk kkk kk kkkk kkkkk kk kkkkk kkkk kkkkk kkkkk
 
,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,, ,,, ,,,,, ,,,, ,,,
 
ee eeee eeeee ee eee eeee eee ee ee ee eeeee eee eeee e
 
dd dd dd dd dd dddd ddd dd dd ddddd dd ddddd ddddd ddd
 
cc cc ccc ccc cccc cccc cccc ccccc ccccc ccc ccc ccc cc
 
iiiii iiiii ii ii iii iiii ii iiii iii ii iiii iii iiii
 
kk kkkkk kkk kkkkk kkk kkkkk kkkk kk kk kk kkkk kk kkkk
 
,,, ,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,,,,, ,,
 
e,ccc edc dk,d ,,de iee kdddk dc,, kcic, eic edi kci, e
 
iddk dci ekd ,,i,c kkd,i idkdd ccdk, eek iei d,eec kcc
 
ddi ied, ddcec k,ei d,, c,i ddec ,dc dd,ck kcddk ,,cd c
 
d,i ecddc ,kcd iccd e,, c,d dce kc, ck,i ,c,ci dddkc ie
 
kkcc cki eed ieec cd, ddee e,,, icde icee eickd ecik ic
 
dek ,ccc dcd kek eec ,kd kic ecdei cdc dii, ckck, ,ek k