eee eee eee eeeee ee eee eee ee eee ee ee eeeee eeeee e
 
ddd dd ddddd ddddd ddddd dddd dd dd ddddd ddd ddd ddd d
 
ccc cccc cc ccc ccccc ccc cccc ccc ccc cccc ccc ccc ccc
 
ii iii iiiii ii iiiii ii ii iiiii iii iiii ii iii iii i
 
kk kkkk kk kkkkk kkkkk kkkk kkk kk kkk kkkkk kkk kk kkk
 
,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,, ,, ,,, ,,, ,,,,
 
ee ee eee eeeee eeeee eeeee ee eee eeee eee eeee eee ee
 
dd ddd dddd ddd dddd dddd dd ddd ddddd dd dddd dd ddddd
 
ccccc cc cccc ccccc cc cccc cc cccc cc ccccc cc ccc ccc
 
ii iiii iii iiii iii iii ii ii iiii iiii iii iii iii ii
 
kkk kk kk kkk kkkk kkk kk kkkkk kk kkk kkk kkkkk kkkkk
 
,, ,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,
 
,ed ikk dkei de, icc ,,,,k k,i did, ikc dc,c, i,c ekicc
 
d,ckk ,,kc dikee ,cc ccdd, edd kckc eii dei ieie ,kdc k
 
ki, ideki ckd,, deide ckc, ,kk, iei c,i ced ekc iddek i
 
kcce ic, iidik ,,i edeei ,,d, ck, iek ,ee,c ,cie edc cc
 
c,ei ccd kkcdk iedii ee,i ,i,d ,ii k,dk k,i kkdei ,kicd
 
ek, i,, ,ekke dkkk k,, ,iidk d,dee di, cke, ,dk ,kcc id