www www wwww wwww wwww www wwww www www www wwww www ww
 
ssss ss sssss ssss ssss ssss sssss ss sss sss sssss sss
 
xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx
 
oo oo oooo ooooo oooo oooo ooooo oo ooooo ooooo oo oooo
 
lllll ll lll llll llll lll lll lll lllll lllll lll lll
 
wwww wwwww wwwww ww www wwwww www www wwww www www wwww
 
ssss ss sss ss sss sssss ssss sss sssss sssss ssss ssss
 
xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xx
 
oooo ooooo oooo ooooo ooooo oo ooo oooo ooooo oo ooo oo
 
llll lllll llll ll ll lll ll lllll llll lllll lll lll l
 
lxxwl swlwl owlx wwx wxwo soxsl olwo llwol oll sxsox os
 
wwols wssls lss oxw lsls wsxs xowsl llww wosx xxsl wxol
 
wlsow xolsl wlws wxs ssl owoww wooos xsow sxoo wwxo xxx
 
wlso oll oslwo sos olos xwowo wsox lsxo xxwx slo soww x
 
owoos xos sool sxwow solx owlsx xlx xoxw woss wswl sws