aaaaa aaa aa aaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaa aaaa aaa a
 
qqq qqq qqqq qqqqq qqq qqqq qqq qqq qqq qq qqq qq qqq q
 
zz zz zzzz zz zz zz zzzzz zzzzz zzzzz zzz zzzzz zzz zzz
 
pp ppppp ppp ppp pppp ppppp ppppp pp ppppp pp pp ppp pp
 
//// ///// // //// // ///// //// ///// /// //// /// ///
 
;;;; ;;;; ;;;; ;; ;;;; ;;;; ;; ;;; ;;;;; ;;; ;;;;; ;;;;
 
aaa aaaaa aa aaa aaaaa aaaa aaa aa aa aaaa aaaa aaa aaa
 
qqq qqqq qq qqqqq qq qqq qqq qqqqq qqqq qq qqqq qqq qqq
 
zzz zzzzz zz zzz zzz zzzz zzz zzzz zz zz zz zzz zzzzz z
 
ppp ppp ppppp ppp pppp pp ppp ppp ppp pp ppppp ppppp pp
 
/// //// /// ///// // //// /// // //// /// //// /// //
 
;;; ;;;; ;; ;; ;;;;; ;;; ;;; ;; ;;;; ;;; ;;;;; ;;; ;;;;
 
qappp q;p/a zpaza ppaq qz/zp //aza qp/z ;p/ /apqp ;pqqa
 
za;a z;aq; z/z p;aq pp; /pp q;;/ ap/ zzz/ zqq; ;ap ;/q
 
zq// z;a aa;a p/q/z a;q zpqz a//z aqq; ;zz/q z/qp ;p/a
 
a/ap; azz; ;p/a //a /z; azzp qpq /aa/ pzq ;q; ;;q/p ;a/
 
pqaaa z;z; a;a aqzpq z/p// ;;z; pq/zp a;/ z/p// zz/q q;
 
;zz qqz z;a //// aqzz app qqa;; /q;pq qpzpq aap a//;; p