aaaa aaa aaaa aaa aaaa aaa aa aaaa aaa aaaaa aaaaa aaaa
 
qqqq qqq qqq qqqqq qqq qq qq qqq qqqq qqq qqqqq qq qqqq
 
zzz zzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzzzz zzz zz zzzz zzz zzzz z
 
ppppp pp ppppp ppp pp ppppp ppppp pppp ppp ppppp pppp p
 
// // //// ///// ///// // // //// /// //// //// ///// /
 
;;; ;;;;; ;;;; ;;; ;;;;; ;;;; ;; ;;; ;;; ;;;;; ;;; ;;;;
 
aaaaa aaa aaaa aaaaa aaaa aaaa aaaa aaaaa aa aaa aaaa a
 
qqqq qqq qqq qqqq qqqqq qqqq qqqqq qqq qqqq qqq qqq qq
 
zzzz zz zz zz zzzz zzzzz zz zzzzz zz zzzzz zzz zzzz zzz
 
pppp pp ppppp pppp pppp ppppp ppppp pp pp ppp ppp ppp p
 
// //// /// ///// /// /// //// //// /// // /// ///// //
 
;; ;;;;; ;;; ;;;; ;;;;; ;; ;;;;; ;;;;; ;;;; ;; ;; ;;;;;
 
qq; /aq;/ qpp p;z/z p/q;z ;pz/a qq// aaz apz; /qz ;p;pp
 
/aqp /z; /q;; /;a a;;; pp/a zp/ ap;a azza q;z qpq aa/ p
 
;qz/z z/z aqp qa/ a;/q p/;a ap/ za;pz /ap ;ap;; a;; ppq
 
;;qzp p;z; /q/z aq; zzpq pa//p aaqzz ;az z;z q;/zq /qpz
 
apq ;qa qqq azqap ;;a qz/z zz/ /zz/; zqap ;a;/ aaa //q
 
;/pq z;pp z;pa; ;;/ /pza ;za// p;/ ppq appqq ;//zq q/p