ee eeee eee ee eeee eeeee eee eeee eeee eee ee eeee eee
 
ddddd ddd dddd dd ddddd ddddd ddd dd ddddd dd dddd dddd
 
cccc cc ccc cc ccccc ccccc cccc ccc cc ccccc cc ccccc c
 
iii iii ii iii iii iii iii ii iiii ii iiii iiiii ii iii
 
kkk kkkkk kkkkk kk kkkk kkkk kkkk kkkk kkk kkkkk kkkk k
 
,,,, ,,,,, ,,,, ,, ,,, ,,,,, ,, ,,,,, ,, ,,,,, ,,,, ,,,
 
eeee eeeee eeeee eee eee eee eeeee eeeee ee eeee eee ee
 
ddddd dddd dddd dd dddd ddddd dd ddddd ddddd dddd dd dd
 
ccccc cccc cccc ccc ccccc cccc cc cc cc cccc cc ccccc c
 
iiiii ii iiiii iiii iiiii iiiii iii iiiii iiii iii iiii
 
kk kkk kkkk kk kk kkkkk kk kk kkk kkk kk kk kkkk kkkk k
 
,,,,, ,,,, ,, ,,,,, ,,, ,,, ,,,, ,, ,,,,, ,,,, ,,, ,,,
 
ii,c c,,i dke,d ,,ec ,cd iedec kki, ,eik ic,d ,,kke ,,k
 
kced, iiic ikedi d,ed eeecc dde dkck idc kii, ddcke cc,
 
iie, ekick ckck ,ie idc ckdii ekdci ,di,i i,e,d iekii i
 
dck eddk ,ikd, dik k,i ie,c ckdk kcc ddd, k,cc, ddde ,k
 
kice, iic,e ck,d keed idd, ,ce ddkik k,e,k d,,d, dd,c i
 
i,, kkdic ciddd e,,d e,dck ddi ,ddki dcd, ,ed ece ,k,ed