ee eeeee eeee eeeee eee eee eee eee eeeee eeee ee eee e
 
ddddd dddd dd dd dd ddddd dd ddd ddd ddddd ddddd ddddd
 
cc cccc cc ccc cc ccc ccccc ccccc cc cc ccc ccc ccccc c
 
iii iiiii iiiii iii iiii iiiii iiii iiiii iiiii iiii ii
 
kkkk kkkk kkk kkkk kk kkk kkkk kkk kkk kkkkk kkkkk kkk
 
,, ,, ,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,,,
 
ee ee eeee eee eeee ee eeee eeeee ee eee eee eeee eeeee
 
ddd ddd ddddd ddd ddd ddddd dd ddddd ddd dd ddd dd dddd
 
ccc cccc ccccc ccccc ccccc cccc ccccc ccccc ccccc cc cc
 
iii iiii iii iiii iii iiii iiii iiiii iiiii ii iiiii ii
 
kkkk kk kkk kkkk kkkk kkk kkkk kkkk kkk kk kkk kk kk kk
 
,,,,, ,,, ,, ,,, ,,,,, ,,,, ,, ,,,, ,,,,, ,, ,, ,, ,, ,
 
ei, ic, ,ece d,i dc, cedci cii, idii kk,k ccii c,ce cke
 
d,d eii cdc, cddk eded ckicc kic ,ck k,ck ,ci,, kck,e k
 
ceii ,ic dkk kkie ,cii ke,e dcc dk,d ciec iik ekd, edcd
 
ckii k,dki ,ii, iikdi ,ecd dke ddi, ,ee k,d ,c,, ckckc
 
kk, eiii c,k, ,ddd ekd edic idi idkd ddd dedee edke iec
 
,,kkd dc,ck edkde eed, ide, cdcd, d,kcc kkd ice ,ii kci