1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

wwww ww wwwww ww www wwww wwwww wwwww ww www ww www www
 
sssss sssss ss sss ssss ssss sss ss ss sssss sssss ssss
 
xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx
 
oo oo ooo oooo oooo oooo ooooo oooo oooo ooooo oooo ooo
 
ll ll lllll lll llll lllll lllll llll llll lllll ll lll
 
wwwww wwwww wwwww wwww wwww wwwww ww www wwww wwww wwww
 
ss sss ssss sssss ss sss sss sssss sss ssss ssss sss ss
 
xxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx
 
ooo oooo ooooo oooo oo ooo ooo ooo ooooo oo ooooo ooo o
 
llll llll llll lllll llll lllll llll lll lllll lllll ll
 
wso loxl oswxl xsos www sws llo ols xwoox xsswo sxss ll
 
woxx sswos sox lwoxx wlll xlsxl oolo losss xwslx owss x
 
woxs xso wwlww xsxw lxls wslwo lxso wsoos lxsl sow lool
 
oxxxs oxos lso xoos llw loosl xwo lwsos xxoxx lxwll woo
 
xxsos oxwx xxw slow sss sxwlw ooxx slo xxo lsx xwwl wwx