1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

ww wwwww wwww ww ww wwwww ww wwww wwwww wwwww ww wwwww
 
ssss ssss ssss ssss ssss ssss ss ssss sss sssss ss sss
 
xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxxx
 
ooo oooo ooooo oo ooo oo ooooo oooo ooooo ooooo ooooo o
 
lll ll lll lllll ll llll ll lllll lllll ll lll lllll ll
 
www ww wwww wwww ww www www ww www www wwwww ww www ww
 
sss sssss ssss sss ssss ssss ss sss sssss ssss sss ssss
 
xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx
 
oo ooo ooo oooo oo oooo oo oo ooo ooo oo ooooo ooooo oo
 
ll llll ll ll ll ll llll ll lllll ll ll lllll lll lllll
 
sslx wxosw wlsx wwoo wxxll xwl xlwl www oosll lswoo oxo
 
owws llxl lswlo oll oxl slo lls ssw sxl wosww xsxol xll
 
xss sll ssllx xloxs xosx oolll sls wllx xxos loxs swsw
 
xowxo loxo wlxs xowx lsso slll oox swool oss sowl xss l
 
wox xxo sssw sloso llxw woswx lslo sxsxw wox loxol loo