1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

www www wwwww wwwww www ww wwww wwww wwww wwwww www ww
 
sssss sss sssss ssss ssss sssss ssss ssss sss sss ss ss
 
xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx
 
oooo oooo ooo ooo oooo oo ooooo ooooo ooo oo ooooo oo o
 
ll llll lll ll ll lll lll lllll lllll lllll lll llll ll
 
wwww wwww ww www wwwww ww ww ww ww ww www www wwww wwww
 
sss ss sssss ssss sss ss sss ss sssss sssss sssss ss ss
 
xxxxx xx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xx
 
ooo ooo oo oooo oooo ooo ooooo oooo oo ooooo oooo oo oo
 
lllll llll lll ll llll ll lll llll llll ll lll llll lll
 
wox lxx xwx wowl ooxll lol wwll sls owl lwx swlox lsxss
 
oox oows ollx ssolo wsws xoxs lxo slwl xlswo wss xsw lo
 
woo ssox olwl swsx xoo soos sll ssswl lsoxw lsoox solw
 
sxxol ssls lls wslo sosow lwsl wsl wsl lolxl sosow wow
 
xxs xoow sswxx oxlos wws owl soxo lwwxo loxwx sswox lwl