1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

wwww wwwww wwwww www ww wwww wwww www ww wwww wwwww www
 
sss ss sssss sssss ssss sss sssss sssss sssss ssss sss
 
xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx
 
ooooo oooo ooo ooo ooooo ooo ooo ooooo ooooo ooooo oooo
 
lll lll ll llll llll lll ll llll lll lllll llll llll ll
 
wwww www ww wwww wwwww wwww www wwwww www ww www www ww
 
ssss sssss ssss sss sss sssss sssss sssss sssss sss sss
 
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx
 
ooo ooooo oo oooo ooooo oo ooo oooo oooo ooooo oo oo oo
 
llll lll lllll llll llll lll ll ll lll lllll lll lll ll
 
xlol lxoo ssowl swls losxx lwwo owlso ooxx xwsxo wxlxo
 
wso sxs los slxw wwx oolox sxlw sox olww lsxwl osw wwx
 
sssls swww wsws olws wxwx oswwl lsso oxxss oss soo oslx
 
lxlso xxwxw wss wxlwo lll ooox wox olwlx swxsl swsx lll
 
oxll xolxw xol sosw wll wxs oos xsx lsxox lwso lowlo sw