1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

www ww www ww www www wwww wwww ww www wwww www wwww ww
 
ss ssss ss sssss sss sss sssss sss sssss ss sss ssss ss
 
xx xxx xxxx xxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx x
 
ooo ooooo ooooo ooooo oo oooo oo oo ooooo oooo oooo ooo
 
lllll lllll ll lll ll ll ll llll llll ll lllll lll llll
 
www ww ww wwww wwwww www wwww wwww wwwww www wwww www w
 
sssss ss ss ss ss ss ssss sssss sss ssss sss ss ss ssss
 
xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxxx
 
ooo oooo ooooo ooo ooooo oooo ooo oo oo oooo ooo ooo oo
 
lll ll lllll ll lllll ll lllll ll lllll ll ll llll lll
 
xlsx ssxw wwll wsx xws sws oss oloxx wwxww lol xsox xwo
 
olso slxxl xow lxls loxlo sssxw lwwxs slwx lxxl slxls w
 
xxxxl xowws loo wwxxl oxoo xss lowo lssls xlox wols olo
 
oosw ols swswx lwxw wsl llwsl olw xswl xxxsw lwxx xwl l
 
ssww lss wol low ols looxw osox wll swoox xowxo wow sww