1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

wwwww ww ww ww wwww www wwwww www wwww wwwww www wwwww
 
ssss sssss ss sss sss sssss ssss ssss sssss sss sss ss
 
xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxx
 
ooooo ooooo ooo oo oooo ooooo ooooo oooo ooo oo oooo oo
 
llll llll llll llll ll llll ll lllll lllll llll lll lll
 
ww wwww wwww wwww wwww www www ww wwww ww ww wwwww ww w
 
ssss sss sss sssss sssss ssss ssss sssss ss ss sss ssss
 
xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx xx
 
oo oooo ooooo oo oo ooo ooooo ooo ooo oo ooo oooo ooooo
 
llll lllll llll lll ll lllll lll lll lll llll lllll lll
 
olow oox ssoxw lsoox llol slx wlols sslsx wsl ollxx sow
 
owwxw owl xsslx wso llo llsws xxs xxso lowol wxxxw lxwo
 
llxx los wow wll ssls olo xwxo xlxxl slo xlw wooso owws
 
xsxso xsl wsw owx swolx osl xxso wll lwxso wxwo xwsx oo
 
osww oosx woo lxx xowx soo llo lsxss xxwl xww wxlso owl