1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

wwww wwww ww wwww wwww wwww www ww ww wwww ww wwww ww w
 
ss ssss ss ss sss sss sss sssss sss ssss ss ssss sssss
 
xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xx xxx
 
ooo ooo oo ooooo oooo oooo ooooo oo ooo ooooo ooooo oo
 
lllll lll lll ll lllll lll llll lllll ll llll lll lllll
 
wwww ww wwww www wwww www www wwwww ww ww wwwww wwww ww
 
sssss ssss ss ssss sssss ssss ssss ss ss sssss ss ssss
 
xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx
 
ooooo ooo oooo oooo ooooo oo ooooo oo oo ooooo ooooo oo
 
ll lll lllll lll ll llll lllll lllll ll ll ll ll lll ll
 
llxl sxlx wswo lowx owlls loso llww oxl oolow lsoso xwo
 
sslox xxsx xxs wolx soolw xlos llxol ssxx lsslw wos wol
 
wxxx xsxl lxw sow soss soxx xolw xxxss wlxso llsxs llwo
 
ssw osxw wsol wwxws lslxo lsxls xlllw wlxxl lwlx oxlwo
 
ooll woox wlo los oxxow llw owx oowwl sxlxx wwss wow sl