1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

wwwww wwww wwwww wwwww ww ww wwwww wwwww ww wwww ww ww
 
ss sss ss sss ss sssss ss sss ssss ss ss ssss sss sss s
 
xxxxx xxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxx
 
oooo ooooo oo oooo oooo oo oo oo ooo ooo ooooo ooooo oo
 
llll lllll llll ll lllll lll lll lll llll ll lll ll lll
 
ww wwwww wwww wwww ww wwwww wwwww wwww ww wwww www wwww
 
ss ss ssss sssss ssss ss ss ss sss ssss ss ssss sssss s
 
xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xx xx x
 
oooo ooo ooooo ooo ooo oo ooo oooo oooo oooo ooo oooo o
 
lllll ll llll lllll llll ll lllll lllll lllll ll lllll
 
lll sxxso lsl sol xxs owos sows wxo sxw xww woo wsl wxs
 
looox lwsl sls wlox xoxs xow llwx ows sosos lsl lll xxo
 
xwo wwwx xxlw sssw sxlwo llwxw lsoxl ooxwo swss xoo xwo
 
lxo wsllo ools ooo xwls wol slo lswl owlo llxo lwwso lo
 
sswso sssxs wow soow swwo osxx osl soxws slsx xos xss l