1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

wwwww ww wwww wwwww wwwww wwww wwww www wwww wwww ww ww
 
sssss sssss ss ss ssss ssss sssss ss ssss sssss sssss s
 
xxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxx x
 
oo ooo oo ooooo oo ooooo ooooo ooooo oooo ooooo ooo ooo
 
lll lllll lll lll llll ll lllll lllll lllll ll lll ll l
 
ww ww www www wwwww www ww wwww ww wwww www wwww wwwww
 
sss sssss sss sssss ss sss sssss ss sss ss ss ssss ssss
 
xx xxxx xx xx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx
 
oo ooo ooo oo oooo oo ooo oo ooo ooo ooooo oo oooo oooo
 
llll lllll lllll lll lllll lll lll lllll lll lllll lll
 
xoww slo lwo sxw osxs lwss sloo lxoo soolo ooxoo lwx oo
 
lslso wwsos llwow wxxwx xos wss sosx wol lxssx xxllo xs
 
slxww lwx swox xxxw oolws xsoll llx xlxoo oosos owll ww
 
sxx owoo wxs losw soo oolwl lxxll swowl owxl ssloo wwsw
 
llx oolsl ooxol lxl xosl wwl low oxoxx wwo xxll xswwl x