1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

ww www www ww www wwwww wwwww ww wwwww wwwww wwww www w
 
sss sss ssss ss ss sssss sssss sss sssss ss ss sss ssss
 
xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xx
 
ooo ooo oo oooo oo ooooo ooooo oo ooooo oo ooo oooo oo
 
llll ll llll llll ll lllll lll lllll lll lll lll lllll
 
wwwww wwwww www wwwww wwwww ww ww wwww www www ww www w
 
ssss sssss ssss sssss ssss sssss ssss ss sss ss ss ssss
 
xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx
 
ooooo ooo oooo ooo oo oo oooo ooo oo oooo oo oooo oooo
 
ll lllll ll lllll ll llll ll llll ll llll llll ll llll
 
lwww lxl xwwwo lows ooxlw sso loxxx xlw xlo xls lswo wo
 
xsw wsl lsw xwlw llool sowls owwwx wxxol lllxw loxox wx
 
wooo lslx owsxw oxws lxs sosls sooo olxo swwo oww sosso
 
wsos xsw owsow swwls lxx wlo llooo wwwx xlxlw low olowo
 
soxso slxxx xslsw swoo xosxo wxl lool wlsx osxwo wlwso