1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

wwwww ww www ww ww www wwwww wwww wwwww wwwww www wwww
 
sssss sss ss ss sssss ss ssss sss sss sss ssss ssss sss
 
xxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx
 
ooooo oooo oo oooo ooooo oooo oo ooo oo ooooo ooooo ooo
 
lll lll lllll lllll llll lllll lll lllll ll llll ll ll
 
www ww wwww www wwwww wwwww wwww wwwww wwww wwww www ww
 
sssss ss sssss sss sssss sss ss ss ss ss ss ss sssss ss
 
xxx xxxx xxx xxx xxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xx x
 
ooooo ooooo ooo ooooo ooo oooo ooooo ooo ooooo ooooo oo
 
lllll ll lllll ll lll ll lll lllll ll ll ll ll lllll ll
 
loo xllo xwl wwl los xosw wsxo lso oxso ssxlo sos lxl x
 
swx xsw osols oolxw lxl woxx osoos llo loss swoxl oxsx
 
lso owo xxswo sso lww lxwlo wllo olx lwwoo lolx sos xlx
 
owo oloo wwl wxxoo lxo wwl lsslx llxll wwlxo oxxls olow
 
loo lox lowl xox xsx oswl lloxw wxo wsl wllw xsoxx lsxw