1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

ww wwwww www wwwww ww ww ww ww www www wwww ww wwww www
 
ss sss sss ssss sssss sssss ssss ss ss sssss sssss ssss
 
xxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx
 
oo ooooo oo oo ooooo ooooo oo ooooo oooo oo ooooo oo oo
 
lll lllll llll lll llll llll lllll llll ll lll ll lll l
 
wwww ww www wwww wwwww wwww www wwww wwwww www wwww www
 
ss sss ssss ssss sssss sss ss sssss sssss sss sss sssss
 
xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxx
 
oo oooo ooo oo oo oooo oo ooooo ooooo ooo ooooo oo oooo
 
lllll lll ll lll lll lllll lllll lll ll lllll lll llll
 
swswo wsw xwxss sswx xwls sll olo wss owl ooooo wxoo ls
 
loxoo xxxww wxsos xosoo xxow sslwo lowws www sxx wsw xs
 
lxwxx lsxo llxw oww wls sowsl lxl sosxw slx lws lws sls
 
sxox swx ooowx llw lwxw wxw sox llwws swws owol oxwws x
 
ols xxxsx wws oxss swolx swlow lxlls xlsw oxss xso oool