1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

wwwww wwww www wwwww www wwww wwww wwww www ww wwww ww
 
sss ss sssss ssss sss sssss ss sssss sss ssss sssss sss
 
xxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxxx
 
oo ooooo oo oooo oooo ooo ooo oo ooooo ooo oo ooo ooo o
 
lll llll llll ll llll ll lll lll lll lll lll llll lll l
 
ww wwww www wwwww wwwww wwww ww wwww ww ww wwwww www ww
 
ss sssss ssss ssss ss sssss ss ssss sss sss sss sssss s
 
xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx x
 
ooooo ooo ooooo oo ooo ooooo oooo oooo ooo ooooo ooo oo
 
lll lllll llll llll llll lll ll lllll lllll lllll ll ll
 
wxol sll sswx owox wso sxxl xsxw ssos wxosw oxss wxx ls
 
xoxx woxlx owol lslo wswlo ssxow xow wwwo wls wxsw sxsx
 
oosl owws xwllo lowl owlxl wsx ooxwo oxw sos wwsl woows
 
wllx xsllx swllo lwllo owl osws swox wxoo wws xox wswsx
 
sssss www wlsol owxo slss lxsl owow sssw losx xlwx wlsw