1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

www wwwww wwww wwwww ww wwww wwww www wwwww ww wwww ww
 
ssss sss ssss ssss ss sssss sss ss ssss sssss ssss sss
 
xxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxx
 
ooo oo oooo ooo ooooo oo oooo ooo oo oo ooooo oo ooooo
 
lll lllll llll lllll lllll lllll lll ll lllll lllll lll
 
ww ww wwwww ww ww www www ww wwww www www wwww wwww www
 
ssss ssss ssss ssss ssss ss ssss ssss sssss ssss sssss
 
xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxx
 
oooo ooooo ooo ooo ooooo ooooo ooooo ooooo oooo ooooo o
 
ll ll llll lllll llll llll lllll lll ll llll llll ll ll
 
osos owsw wlsol olwl sxo xslw lxxw wswlw woswl xow wwo
 
xsxls oslxs osslw xwl xoxxl oll owox xww oslow owxs wwx
 
llolo sowo swss ooo lxxoo sooo wxw sssx xssx osss llws
 
oox wowsw swoo wso lsswl osxsw oxo swxow xxsxw wlo swx
 
swo xwo xwxox sos ossxo wwxwo llo oxsww lowwl oolx lwx