1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

wwww wwwww www ww ww wwww www wwwww www ww wwww ww wwww
 
ss sss sssss ssss sssss ssss ssss sss ssss ss ss ss ss
 
xx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxx xx xxx x
 
ooo ooo oo ooo oo ooooo oooo ooooo ooooo ooooo ooooo oo
 
llll llll lll lll ll llll lllll lll llll ll llll lllll
 
www www ww wwww ww wwwww www ww wwwww www ww wwwww www
 
ssss ssss sss ssss sss ss ss sssss sss ssss ssss ssss s
 
xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx
 
ooo ooo oo oooo oooo oo ooo ooooo ooooo oo ooo ooooo oo
 
lll lllll llll ll ll lll lll lllll lll lllll lllll ll l
 
oxw xls wlo oolxx llssl lxxl woxxo wsxxl wsll losx wllo
 
oxxs lwow llsol sows oslow oxoxo xooox lss xsos lso sox
 
sox wols lssos ossx soow lsw lwws lssx xxw xxx wowxx sl
 
xwww sloo lwwx lxls lxws lolx xlxs ssl wwlo xxxwx sss w
 
wxwl sol sxowx llo ols ooxw ols oxo lsowo wslxw lxs ssw