1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

wwww wwww ww wwww wwwww wwwww wwwww ww www wwww www www
 
ss ssss ss ssss ss sss sss ss sss sssss sss sssss ss ss
 
xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xx
 
oo ooooo oooo oo ooo oo ooo oooo oo oooo ooo oo oooo oo
 
lll lll ll lllll llll llll llll llll lllll lllll lllll
 
www ww www wwww www wwww www www www wwww wwww ww wwww
 
sssss sss ss sss ss ssss sssss sssss sss sssss sss sss
 
xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx
 
ooooo oo ooo oo oooo ooo ooooo oo oo ooo oooo oooo ooo
 
ll lll ll llll ll ll llll lll llll llll lll lllll ll ll
 
wsxo lllwo xosol owws wowxx lowx wxsx woo xxxw wxwlo so
 
sws xss xsxxx lsl xxo swwwx sxwss owsl oxlx owls oss oo
 
ssos slox lls xxso olo wsllx lsllx lsx lswsl slxs oslol
 
lxlo woxxx wol www ssx osw oolsl llosw wws wwx woxws ol
 
xoxow owwo owwxw olls wlwoo wow lwo wwss wsxo xxlso oll