1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

wwwww ww wwwww wwwww wwww ww ww ww ww ww wwww www www w
 
sssss ss ssss sssss sssss ss sss ss ssss ss sss sss ss
 
xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx
 
oooo ooo ooo oooo ooo ooooo oooo oo oo oo ooo oo ooooo
 
lll ll llll llll lllll lll ll ll llll ll lllll ll lllll
 
wwwww ww ww www wwwww wwww www wwwww wwww wwwww wwwww w
 
ss sss ssss ss sssss sssss sss ssss ss ss sssss sssss s
 
xxx xxxx xxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx
 
oooo ooo oooo ooo ooo ooooo ooooo ooo ooooo oooo ooo oo
 
lll llll ll llll lllll ll lll lllll lll llll llll llll
 
oxlo loxo sow lsl llo lls wwos olxoo wwxow wsxwx lwll s
 
looow llxwl sowxs wsxo oxxsl wxwx xxw lwllo swsx slxlw
 
lwlxl xsloo wwwsx ssxow owox xxx lwx lwso xolx woxss xs
 
wsox oos wwwos xlx oxw wlowl llx oxwsl lsw lxl swoxs sw
 
oswx owwxo sxsol lsx sooos wosss lsl wlwlo xsx ool lwwl