www www ww wwwww wwww wwww www wwwww wwwww wwww wwww ww
 
sss ssss sssss sss ss ss ssss sssss sss ssss ssss ssss
 
xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xx
 
oooo ooo ooo ooooo ooo ooooo ooooo ooooo oooo ooo ooo o
 
lllll lllll llll llll llll llll lll ll ll ll ll lllll l
 
wwwww www wwww ww ww wwww wwwww wwwww ww www wwww wwwww
 
sssss sssss ss ssss ssss ssss ssss ssss ssss ssss ssss
 
xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx
 
ooooo oooo ooooo ooo oo oooo oo ooooo oo oooo oooo ooo
 
lll ll lll ll ll lll lllll ll lllll llll ll lll lll lll
 
oolx sxos owwwo xws wsoo xwxw xsloo ows lowss xlwwx lwo
 
oxsll olo wxxwx sxso oxlx lwx wxlxo wwwlx xwo sxw wxo o
 
owwxw llol sxsxs soo sxl wsowx ssl woxl llos xslo oolxo
 
sooso llsw slll xsl sslxs lox xwx slxww ols lwwl xxlso
 
olwlw xwox sxowo wllx lswx xxowo wosl lww lso oxol wlw