www wwwww wwwww wwww ww wwww www wwwww wwwww wwww wwww
 
ssss sss sssss ss sssss ss ssss ssss ssss ssss ssss sss
 
xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx
 
oo ooo ooo ooooo oooo ooooo oooo oo oooo oo oooo oo ooo
 
lllll ll lllll lllll ll lllll llll lllll llll lllll lll
 
wwwww wwww www wwww wwww ww wwwww ww ww www www ww ww w
 
sssss sssss sssss ss ssss sss ss sss sss sssss sss ssss
 
xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xx
 
ooooo ooooo oo oooo oo oo ooooo oooo oo ooo oooo ooo oo
 
lllll lll llll ll ll lllll ll ll lll lll lllll lll lll
 
lssxw wxx ooxx xwwws oxs slsol lslwo sxo wlxo swll wxwo
 
oxlsl lws woxlo loxw woo olol woww olslo xxx wwsxw oll
 
xsl ossls lsxw llo wssxx xsw swlw ssws sxwx xowwx sxs l
 
lols xswl oll soll sol lllw wxo slwxw swow llo wosxo lo
 
woww xxoxs olss olws wowl lxw oxx sso osss wwwl lsww os