1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

wwwww wwwww www wwww ww wwwww wwww wwww www wwwww wwww
 
sss sss sssss ssss sss sssss sssss sss sss sss sssss ss
 
xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx
 
ooo oo ooooo oooo oo ooooo ooooo oooo oo ooooo oo ooooo
 
ll ll llll llll lllll lllll lll llll llll llll lll lll
 
wwwww wwww wwww ww www wwww wwww wwww www wwwww www www
 
ss ss sssss ss sssss sss ssss sss ss ss sssss ssss ssss
 
xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxx x
 
ooo oo ooooo oo ooo oooo oooo ooo oooo oooo oo ooo oo o
 
lllll ll ll llll llll ll lllll ll lllll llll lllll llll
 
sso ols oolo los lwww llo llwx sowls woxws olx oxs lwsl
 
ssws llx xsw wxxo oswls wsl wsx swxs xxs xsxl los losl
 
lwo lollo woss owxxo xwslx olssl xoloo wxowo ssx ossol
 
xoll lols oxso xwxw xsowl slws osxl xws wlss lwww oww l
 
xwl swsss xxlx loo wxw xsxs sow owl slx xlsox lwow xlxl