ww ww wwww wwwww wwww wwwww wwwww ww ww wwwww wwwww www
 
sss ssss sssss sssss ss ssss sssss sssss sssss sss sss
 
xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx
 
ooooo ooo oo ooooo oo ooooo ooooo ooooo ooo oo ooooo oo
 
ll lll llll lllll lll llll llll llll lll lll ll lll lll
 
ww wwww www ww wwww ww ww wwwww www wwwww wwww wwwww ww
 
sssss ss sssss ss sssss ssss sssss ss sssss sssss ssss
 
xxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxx
 
oo ooooo oooo ooooo ooo ooo ooooo ooo oo ooo oo oooo oo
 
ll lllll ll ll llll lllll llll lll lllll lllll ll llll
 
xwxlw wxs wxsow ssoo llww soow oxx lls ssx oos lwslo wl
 
olls xwwx lxwlo ssso oxlxs oxs owwl wxlwl xwws xoxs lxs
 
oxxso wsl loxoo llo wxl wow oows wlox sos ooxxo wll ssw
 
llxl xoloo losxw wxo xlxss lsxo oxss xlw xwss lowl swww
 
oxo lwxl lsxo xxxw owlw wxs xlws wxllw wsxs sww xwos os