1Ćwiczenia palców 2małe palce 3serdeczne palce 4Środkowe palce 5wskazujące palce

www www wwwww wwww ww wwwww www wwww www www wwwww wwww
 
sss sssss ss ssss ss ssss ss sss sssss sss ss ssss ss s
 
xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx
 
ooo oooo oooo ooo oo ooooo ooooo oo oo oo ooooo ooo ooo
 
lll lllll llll lllll lll lll lllll lll lllll lllll llll
 
wwwww wwww ww ww www ww ww www ww wwwww wwwww wwww wwww
 
ssss ss sssss ss sss sssss ssss sss ssss sss ss sssss s
 
xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx
 
ooooo oo ooooo ooo ooooo ooo ooooo ooo ooooo oo ooo ooo
 
llll ll llll lll lllll ll ll llll llll llll ll llll lll
 
xlwl lxlw wss wxlss xlwxw solw oowws lwl llwx ssol xxox
 
wxx sow xslos ssox sxl lwxw osww sxo ssx xwoll xsswx oo
 
wxx owlx ssoxo xsll lxlx lxoww owowx wsoo wxls sxlw sll
 
oolx sswlx lww owww wxw xlwx wso xxxwx wwssx xolsx wsx
 
los wols wswx wosol ossxx oowox lslo xsow sslls wox xlo