aaaa aaa aaaa aa aa aaaa aaaa aaaaa aaa aa aaa aaa aaaa
 
qqqqq qqqqq qq qqqq qqqqq qq qq qqqq qqq qq qqqqq qqq q
 
zzzzz zzzz zz zz zzz zzzzz zzzzz zzzz zzzzz zz zz zzzz
 
ppp pp pp pp ppp pp ppppp ppppp pp ppppp pp pppp ppp pp
 
///// ///// /// // ///// // ///// ///// /// // /// ////
 
;;;;; ;;; ;;;;; ;; ;;;; ;;;; ;; ;;;;; ;;; ;;; ;;; ;;;;;
 
aa aaaa aaaa aa aaaaa aaa aa aa aaaa aaa aa aa aa aaaa
 
qq qqqq qq qqqq qq qq qqq qqqq qqq qqqqq qqq qqqqq qq q
 
zzz zzzzz zzz zz zzz zzz zzz zzzzz zzzzz zzzz zzzzz zzz
 
pp ppppp ppppp ppp ppppp ppp pp pp ppp pppp pp ppp pp p
 
// ///// //// /// /// // // /// ///// // /// ///// ////
 
;;;;; ;; ;; ;;;; ;;; ;; ;;;;; ;;;; ;;;; ;; ;; ;;;;; ;;;
 
aqpz ///p z;ppp paa aaaa ;q/ ;pz p/qzz ;;; /qzq; /a;z z
 
qz/ ;pqqz q;qz pa/ q/pp q/;z; q;/a a/ap zzq azpq/ qzp;/
 
q;/a ;/a qzz qpapq azaqp //zz //z p;//; a;p za;zz ;p/;
 
pp;z; ;/a;p a;/ pz;qq /a; //p apaz azq //q ;;pp pq// zq
 
p/a/z aqp p;aq ;pz pza ;;//a qa/ qpp;a ;;p ppqqq ;/a/ ;
 
pqp; za;// qq/ azqz zqp/ ;//p ;;pp; /za zqaza qq/ /p/ q