1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjjj jjj jj jjjjj jj jjj jjj jj jjjj jjjj jjjjj jjjjj
 
kkk kkkkk kkk kk kk kk kk kkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkk
 
lll lll ll lll lllll llll llll llll ll llll lll ll llll
 
;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;;;; ;; ;; ;;; ;;;; ;;;; ;;; ;;
 
jjjj jj jj jjjj jjjjj jjjj jj jjjjj jj jjj jj jj jjjjj
 
kkkkk kkk kkk kkk kkkk kkk kkk kkkk kkkk kk kkk kk kkk
 
llll ll lll lll llll lll lll lllll lllll lll lllll llll
 
;;; ;;; ;;;;; ;;;;; ;;;; ;; ;;;; ;;; ;;; ;;;;; ;;;; ;;;
 
kj;l kjjl jl; ;;lk kl;j; kll; llllj l;j; j;kjj kklj j;k
 
;;kkk kkjjj kjlkj ll;j ;k;kl lj;;l kjkk; kklj ;kj ;lll
 
;j; llkj lj;j jl;;k ;kl jjkl ;jj;j j;; kk; kl;k lkkj l;
 
j;j kl;lk lkl;k kk;; kjl ;lj jlj ll;j kjjjj ;lk;j kkjk