1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjj jjjj jjj jjjj jjj jjj jjj jjjj jj jj jjj jjjj jjjj
 
kk kkkk kkkk kkkk kkkkk kkk kkk kkkk kkkk kkkkk kkkkk k
 
lllll ll lllll ll lll ll llll lll ll lllll lllll ll lll
 
;;;;; ;; ;;;; ;;;; ;;;; ;; ;; ;;; ;;;;; ;; ;;;;; ;;; ;;
 
jjj jjj jj jjjj jjj jjjjj jj jjjj jjjjj jjjjj jjjjj jjj
 
kkkk kk kkkk kk kk kkkkk kkkk kkkkk kkkkk kkk kkk kk kk
 
ll lll llll llll ll llll lll lllll llll ll llll llll ll
 
;; ;; ;;;; ;; ;;;;; ;; ;; ;;;;; ;;; ;;;; ;;;;; ;;;;; ;;
 
;;jj jlll llkk kjjl kk;jj lj; ljkjk l;l ;k;j kjkl ;;;;
 
jjjjk jkkjl kl; jjk j;l kkjl jj; kl; jkj kl; ;kkkk jkjk
 
kkk l;lkj ;;ljk l;lj l;k l;jj jj;;l lljk kjkj lk; ;ljj
 
kj; jl;l k;l; jjklk k;jj k;l ;kllj jljk; jj; kjj; l;k j