1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjjj jjjj jjj jjjjj jjjjj jj jj jj jjj jj jjj jjjj jjj
 
kkkkk kk kkk kkk kk kk kkkk kk kkk kkkk kk kkkkk kkkk k
 
lll lllll ll lll ll lll lll lll llll lllll lllll ll ll
 
;; ;;; ;; ;;; ;;; ;;;;; ;;;; ;;;;; ;;;; ;;;; ;;;;; ;; ;
 
jj jjjjj jj jj jj jjjj jjjj jjjj jjj jjjj jjjj jjj jjjj
 
kkkkk kkk kk kk kkk kkkkk kk kkkkk kkk kkkkk kk kkkkk k
 
llll ll lll llll llll lllll lll ll lll ll lll lllll lll
 
;; ;;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;;; ;;;; ;; ;;;; ;;;; ;; ;;;;
 
j;k jj; ;kk llk;j klj jj;k; ;;;jk jkj ;l;; kklk kk;j kl
 
jjl lkjk; klk; j;;;; jjlj; lk; kjk kjk k;k jk;kj lll jl
 
;lkj jlk jjjkj ;k;l klk; kk;kk kkj lll; lj;;j jj;l ljjj
 
k;j; kkkkj ;;j; j;l ;jj l;l ;jklj jlljl l;j ;kll kkjlj