1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjj jjj jj jjjj jj jj jjjjj jj jj jjj jjj jj jjjj jjjj
 
kkkk kkk kk kkk kkk kk kkkk kk kkkk kkkkk kkkkk kkk kkk
 
ll llll lllll ll lllll llll lll lllll ll llll ll lllll
 
;;;; ;; ;; ;;;;; ;; ;;;;; ;;;;; ;;;; ;;;; ;;;;; ;; ;; ;
 
jjj jj jjjj jj jjjjj jj jjjjj jj jjjjj jj jjjjj jj jj j
 
kk kk kkkkk kkk kkkkk kkkkk kk kkkk kkkk kk kkkkk kkkkk
 
lll ll lll lll lll lll llll ll lll lll ll llll lll ll l
 
;; ;; ;;;;; ;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;; ;; ;;;;; ;;; ;;;;;
 
llj l;j;; ;jjkk jj;; k;;; jkjk ;jj jljjl ljjlk klll jlj
 
kjkjk klkj ;lkl klll ;l; jkk ljj kjjlj jkl kjj jlkl k;;
 
kkklk jljlj jj; ;k;j ;kjlj lj;l; ;ll k;lk; ljjl ;lk; l;
 
l;kj kll ;lj; lkj; ;kkkk k;;j; ll;; lj;kl llkl kkk jkk