1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjjj jj jjj jjjjj jjj jjjjj jjjjj jj jjj jjj jjjjj jjj
 
kkk kk kkkkk kkkkk kkk kkkk kkkk kk kkkk kk kkkk kkkkk
 
lllll llll llll ll llll llll ll ll ll ll lllll ll lll l
 
;; ;; ;;;;; ;;; ;;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;;; ;; ;;; ;;;;
 
jjj jjjjj jjjj jjjjj jjj jjjj jjjjj jjjj jjjjj jjjjj jj
 
kk kkk kkkkk kk kkkkk kkkk kkkk kkkk kkkk kkkkk kk kkk
 
lll lll llll lllll ll llll lll ll lll ll lll ll ll llll
 
;; ;;;;; ;;; ;;;;; ;;; ;; ;;;; ;;;;; ;; ;;;; ;;; ;;;; ;
 
;lll ;ljj lkk j;ll j;lk ljj ljj kjk ;;l;j llklk jl;kl j
 
jjlll ;lkjj l;ll lk;; ljjk lkl; jjl kkl kkllj ;l; k;; j
 
k;l jlkk j;;j; kk;k; j;k ljk ;jk; l;l; j;k; ;jjj; ;;l ;
 
jkk jkjj kj; j;jkl ljljl ;lkk ;kjll ;kk ljll kljj klk;l