1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjj jjj jjjjj jjjjj jjj jjjj jjj jj jjj jjjj jjjjj jj
 
kkk kkkk kkkk kkk kkkkk kkkk kkk kkkk kkkkk kkkk kk kkk
 
llll llll lllll ll ll ll ll llll llll ll llll lllll lll
 
;;;;; ;;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;;;; ;;; ;;; ;;;; ;;;; ;;;;
 
jj jjjj jjjj jj jjjjj jjjjj jjjj jjjj jjjjj jjj jjj jjj
 
kkkk kk kkkkk kk kk kkk kkk kkkk kkkkk kk kkkk kkkk kkk
 
ll lllll lllll lllll llll llll llll llll lllll ll ll ll
 
;;;;; ;;; ;;;; ;;;;; ;;;;; ;; ;;;; ;;;; ;;; ;; ;;; ;; ;
 
lj;k ;jl jkkj ;kljl jkk; jkl;j j;j ll;; jj;;j k;jk jk;;
 
klkkj kljj k;kl j;j kjj ;jk l;;; kjl kllk; lklj klj; jk
 
;;j;l kk;l k;ll; jkkl ;kl ljj;l ;;lk j;;k l;lk ljljk k;
 
;;l klk kjjll l;l jj;jk jj;;j ;jjkl kjlkj ljkl jll; jkj