1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjj jjj jjjj jjjjj jj jjjjj jj jj jj jjjjj jj jjjjj jjj
 
kkkk kkkkk kkk kkkk kkkkk kkkk kk kkkkk kkkkk kk kkkkk
 
llll llll lll llll llll lll llll llll lll llll llll ll
 
;;; ;;; ;;;;; ;; ;; ;; ;;;;; ;; ;; ;;;;; ;;;; ;;;; ;; ;
 
jj jjjj jjj jjjj jj jj jjj jjj jjjjj jjjjj jjjj jjj jjj
 
kk kkkk kk kk kkkk kk kk kkkkk kkkkk kkkk kkk kkkkk kk
 
ll ll ll lll ll lll llll lllll ll lll ll llll lllll lll
 
;;;; ;;;; ;;;;; ;; ;;;; ;; ;; ;;;; ;;;; ;;; ;;;; ;;;;;
 
lkjl l;jl jlk ;;kk klkkl ;jl ;kj jllk jjk jj;kk jll llj
 
k;;l; j;;; jlk lj;k jjjk ll;ll kllkj jjl; kjj ;;;j ;jk;
 
ll;;l jj; llkjl ljjjl jkkkj ll; lkkjj kll ljlkj ;;;kk ;
 
jjjl kk;jj jl;l jl;j j;k kjj kkkl ljl;l jkj;j kkk;l ljk