1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjj jjj jjj jjj jjj jjjj jjjj jjjj jjj jjjjj jjjj jjjj
 
kkkk kk kkkkk kkk kkkkk kkkkk kkkk kkk kkkkk kkkkk kkkk
 
llll ll llll lllll llll ll llll lllll lllll ll llll lll
 
;;;;; ;; ;;;; ;;;;; ;;;;; ;; ;; ;;;;; ;; ;;;; ;; ;;;;;
 
jjjjj jjj jjj jjjj jjjj jjjjj jjjj jjjj jj jj jj jjjj j
 
kkk kkk kkkkk kkk kkkk kkkkk kk kkkk kkkk kkk kkk kkkk
 
llll lll lllll lll lll lll lllll lll llll ll ll llll ll
 
;;; ;;;; ;; ;;;;; ;;; ;; ;;;; ;; ;;;; ;; ;;;; ;;;;; ;;;
 
jk;;k ;kk;; l;; jkk jj;;j jjj; ;jkll k;;jj ;;; kk; jlkj
 
kk;lk jkkj jkj jlj ljkj; ;kj jlj; klj;j l;jj k;lkl j;jl
 
lll ;lj ;kl ;;ljk lklj k;l lkl jll ;kjkl lljl k;;j k;kk
 
lkjk klllk ;ljlk klk; lll j;l ;j; ;l;; klkl jjjl jl;l k