1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjj jjj jjjjj jj jjjjj jjj jj jjjj jjj jjjjj jjj jjjj
 
kkkkk kkk kkkk kkkk kkk kkk kk kkkkk kkk kkkk kkkkk kkk
 
lllll ll ll lllll lll ll lll lllll ll lllll llll ll lll
 
;;;;; ;; ;; ;; ;;;; ;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;; ;;
 
jjjjj jjj jj jjj jjjj jjjj jjj jjjjj jjjj jjjjj jjjjj j
 
kkkk kkkk kk kk kkkkk kk kkkkk kkkk kk kkkk kkkkk kkkk
 
llll ll llll lll lllll lllll ll lll llll ll llll lllll
 
;;;;; ;; ;;; ;;;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;;;; ;;; ;; ;; ;;;;
 
j;jk; ;kkk ;kkk k;;;k lj; ljkj; k;k ;;ll j;j lkl ll;;j
 
jlkjj ;j;l; llkkl lj; lkj;l ;;jlk jjl l;k l;kl; jjkl kk
 
;kl;j j;kjl j;;; lljkl ;;jj ;jk kjjk lkk; jk; ;l;j ;;j
 
klk jklj llk ll;jk ;jlk j;l; ;lkk; k;k; k;;l; lkkkj k;k