1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjj jjjj jj jj jjj jjjjj jjjj jj jjjjj jjjjj jj jjjjj
 
kkkkk kkk kkkkk kk kkkk kkk kkkk kkk kkkk kkkkk kkk kkk
 
lll llll ll lllll lll llll lllll ll llll lllll lllll ll
 
;;; ;; ;;;;; ;;;;; ;;; ;;;; ;;; ;; ;;;; ;;;;; ;;; ;; ;;
 
jjj jjj jjjjj jjjj jj jjjj jjjj jjjjj jjj jjjj jjj jjjj
 
kkkk kkk kkkkk kk kk kkk kk kkkk kk kkkk kkkk kkkkk kkk
 
lll llll ll lll ll lllll lll llll llll lllll ll lll lll
 
;; ;;; ;;;;; ;; ;;;; ;; ;;;; ;;;;; ;;;; ;;; ;;;; ;; ;;
 
lkk jklkj k;l;l kjkkl lllk lkkj jlj; kkll kjl k;j ljjk
 
k;lk ;ljl lj; j;jl ;k; lj;k l;k; ;j;; j;k ;kjj kkjll ;;
 
kljl llk jkj; lljkl kjjk j;;l lkj; kjl j;kl; kklk klkk
 
jl;l ljlk; ;kjj; ;k;k; ;klkj lkk ;j; j;ljk klj kklk; ;l