1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjjj jj jjjjj jjj jjjjj jjjjj jjj jjjj jjj jj jjjj jjj
 
kk kkkk kkkkk kkkk kk kk kkk kkkkk kkkk kkkk kk kkk kkk
 
lll lll llll ll lll ll lllll llll lll lll ll ll llll ll
 
;;;;; ;;; ;;; ;; ;;;; ;;;;; ;;;;; ;;; ;;;; ;; ;;;;; ;;
 
jjjj jj jjjj jj jjj jjjj jjjj jjjj jjjjj jjjjj jjjj jjj
 
kkkk kkkkk kkk kkk kkkk kkk kkkk kk kkk kkkk kkk kkk kk
 
lllll llll llll ll ll ll llll lllll lllll lll lll ll ll
 
;;;; ;;;; ;;;; ;;; ;;;;; ;;; ;;;; ;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;;
 
ljj jlj lkkk ljkl jl;j lk;jj l;k llk lk; klll kjkll kk;
 
;lkl; ;;k ;lj;k kl;lk lkk; ;lkk lj;jk j;; klj kk;kj ljk
 
;ljjk kjllj jlj; lkjl ;jjl j;klk ljl ljk; jkl; ;;kll ;l
 
;kj ;l;l ;;j ;kkk kklll jk; jkkl llk ;jj klkjl lljjl kl