1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jj jj jjj jj jj jj jjjjj jj jjjjj jjjj jj jjj jjjj jj j
 
kkkkk kkkk kkkkk kkkkk kk kkkkk kk kk kkk kkkkk kkkkk k
 
llll ll lllll lllll ll llll lllll ll lll lllll llll ll
 
;;;; ;; ;;;;; ;;;; ;; ;;;;; ;;;;; ;;;; ;;;;; ;;;; ;;;;
 
jjj jjjjj jjjj jjjj jjj jjjj jjjj jjjj jjjj jj jjjj jjj
 
kk kkk kkkk kkk kk kkk kkkkk kk kkkkk kkk kkk kk kkkkk
 
ll llll llll llll ll lll lll llll llll ll lll lllll lll
 
;;; ;; ;;;; ;;;; ;;; ;;; ;;;; ;;; ;;;;; ;; ;;; ;;;; ;;;
 
l;kjk ;j;lk jj;k kk; kkj;k ;jjl ;jjl jlkl ;jk l;kj jljj
 
kkkjl kkl jk;jk ;jl lk; ;kjkj ll; lljj; ll;;; ;;l l;ll
 
l;;; l;; jkkj kl;j l;j j;;k; kjk j;kl l;l kl; ll;j llkl
 
;;lk jj;jj ;llj; ljkjj lj;lk jj;;; ;;;j; kl; k;l; kkl ;