1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jj jjjj jj jjjjj jjjjj jjj jj jjjj jjjjj jjjjj jjjjj jj
 
kkk kk kkk kkk kk kkkk kkkk kkk kk kkkk kk kkkk kk kkk
 
ll ll ll lllll llll lll lll llll lll lll llll ll lllll
 
;; ;;;; ;;; ;; ;; ;;;;; ;;;; ;; ;;;; ;;;; ;;;;; ;;;;; ;
 
jj jj jjjjj jjjj jjj jjj jjj jjjj jjjj jj jjjjj jjj jjj
 
kkkkk kk kk kk kk kkkk kkk kkkk kkk kk kkk kkk kkkkk kk
 
lll ll llll lllll lll lllll llll ll ll llll llll lllll
 
;;; ;; ;;;; ;;; ;;;; ;;;;; ;;;;; ;; ;;;;; ;;; ;;; ;;;;;
 
jjklk j;l ;kkl lk;jk ;lkkj l;l; ;;k; jl;jl ;jl lk;lk lk
 
l;; ;lk l;k; ;k; l;; ;lkll kk; l;lj l;; ;lj ;kk;j ;lk k
 
;kj lll l;jk lkkj kj;j lkj kk; jjk jlj; kjl;k jjjk; jk;
 
klk jj; kjj;k klkl jk; kjlkl k;ll lllkk k;kl ;;k kjl; ;