1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjjj jjjj jjjjj jjj jj jj jj jjjjj jjjj jj jjjjj jjj j
 
kkk kkkk kkkk kk kkkk kkkkk kkkk kkkk kkkk kkkkk kkkk k
 
lll llll lllll lll lllll ll ll lll ll ll llll llll llll
 
;;;; ;; ;;;;; ;; ;;;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;; ;; ;;;;; ;; ;
 
jj jjjj jjjj jj jjjj jjjjj jjj jjjjj jjjjj jjjjj jjj jj
 
kk kkk kkk kk kk kk kkkk kkkk kkk kkkk kkkk kk kk kkk k
 
lllll lllll lll lll llll llll ll llll llll llll ll lll
 
;;;;; ;;;;; ;; ;;;;; ;;;;; ;;;; ;;; ;; ;; ;; ;;; ;;; ;;
 
jk;; jkj kjk; j;lkk jkj jkjl; k;j j;lj jk;kl lk;l; ljj;
 
lkkj; jkk ljlll lkklj kll l;j ;ljkl ;lk ;;j ;;jkl ;j;;j
 
;;lll j;;ll ;lkjk ;ljj ;ll ;;j; ;;ll ;lk l;ll klk ;jk ;
 
jjlk jkl klk j;lk kll ;kll ;kl lllj jkl;k ;kllk k;k; ;;