1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjj jjj jjj jjjjj jjjjj jjjj jjj jjjj jjj jjj jjj jj j
 
kkkk kk kkk kkkkk kkk kkkk kkk kkkk kkkk kkk kkkkk kkk
 
ll lll llll lllll lllll ll llll lll llll ll llll lllll
 
;;;;; ;; ;;;;; ;; ;;;; ;; ;;;; ;;; ;;; ;;;; ;;;; ;;;; ;
 
jj jj jjj jj jj jj jjj jjjj jj jjjjj jjjj jjj jjjj jjj
 
kkkk kkk kkkk kkk kkk kkk kkkk kkkk kkkkk kkk kkk kk kk
 
lllll llll ll lllll lllll llll llll lllll llll lll lll
 
;; ;;;; ;;; ;;;; ;;;;; ;;;;; ;;; ;;;; ;; ;;;; ;;;;; ;;
 
k;k;l l;; kkkj; klljl jk;j jllj ;;; ;;;l; ;j; k;j l;;j
 
jlk ;jjk kjjj llj jjj; kjj j;lk l;l jll; ll;; ;;j; j;;
 
llj; llll ;klk l;l; ;;jk; j;;; lj;j k;j ljl;l lljk ;ll
 
j;k;; ;lj;k kl;l jkkj ;kk jkjl k;kk kl;kk ;kll; klk; lj