1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjj jjjj jjjjj jjjj jj jjjj jjj jjjjj jjjj jj jjjjj jj
 
kkkk kk kkkkk kkk kkkk kkkkk kk kkk kkkk kkkkk kk kkk k
 
ll lll llll ll lllll ll ll llll ll ll ll lll ll ll llll
 
;; ;;;;; ;; ;;;;; ;;;; ;; ;;; ;;; ;; ;;;; ;;;;; ;;;; ;;
 
jjjj jjj jjj jjjj jjj jjj jj jjjj jjjj jjj jj jjjj jjj
 
kkkk kkk kkkk kkk kkk kkkkk kkkkk kkk kkkk kkkk kk kkkk
 
ll lllll ll llll lll ll ll lllll llll ll lll ll ll llll
 
;;;;; ;; ;; ;;; ;; ;;;;; ;;;;; ;;;; ;;; ;;;;; ;; ;; ;;;
 
kl;; ljk ;kj;j j;klk jjl;k lkj lkjj ;j;;; k;;ll kkj;j l
 
lk;k ljj j;kkk kkk kjlkl j;k; lk;kj jll jjlk ljjjj kjl;
 
jjkk lll ljk lkl;j j;jll l;k j;k llk ;llk ;;k ;kk k;;j;
 
k;l ljj j;l; ;j; jjl; ;;kl ;jl j;l;j ;lkl jkj;k ;;ljk ;