1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jj jjjj jjj jj jj jj jjjj jjj jj jjjj jj jj jj jj jjj j
 
kk kkk kk kkkk kkkkk kk kkkk kkkkk kkkkk kkkk kk kkkk k
 
llll lllll lllll llll lllll llll lllll ll lll ll lll ll
 
;; ;;;;; ;; ;; ;; ;;;; ;;;;; ;;;;; ;; ;; ;;; ;;;; ;; ;;
 
jjjj jj jjj jjjj jjjjj jjj jjjj jj jjj jjjjj jjjj jjjj
 
kkkk kk kkkkk kkkk kkkk kkkkk kkkk kkkkk kkkkk kk kkk k
 
ll lllll ll lllll ll llll ll llll llll llll lll ll lll
 
;;; ;;;;; ;;;; ;; ;;;; ;;; ;;;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;; ;;
 
jjl;k k;j l;lll jjj k;j;k kk;jk k;k; ljl ljjk lj;; jjlk
 
;kl ljjjj ljkj klj;k kljl kl; jjk ljjk ;kk; jjl;; kkkj
 
ljj jk;kj j;;l jjk jjl l;l kjkj kljkk kk;l ;k;jk k;k lk
 
kjkjl ;j; ;;kk jljl ;lk j;;kk ;j;jk ;j;;k l;kk l;l kkjj