1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjjj jjjj jjjjj jj jjjj jjj jjjjj jjjj jjjjj jj jjj jj
 
kkkk kkkkk kkkkk kkkk kkkk kkk kkkk kkkkk kk kk kkkk kk
 
lllll lll llll lll llll llll ll llll llll lll ll ll ll
 
;;; ;;; ;;; ;; ;;;;; ;;;;; ;; ;; ;; ;;;;; ;; ;;;;; ;; ;
 
jj jj jjjj jjjj jjjj jjjj jj jj jj jjj jj jj jjjjj jjjj
 
kk kkkk kkk kk kkk kkkk kk kkkk kkk kkk kkk kkkk kkkkk
 
lllll ll llll lll llll lllll lll llll lll llll lllll ll
 
;;;; ;;;;; ;;; ;; ;;; ;;;; ;;;; ;;;;; ;;;;; ;; ;;; ;;;;
 
;;k ;kj l;ljl ;l;; l;jl ;j;j jkjl k;lk ll;j jkkk; ;j; j
 
j;; ljl jkkk kll ll;j ;ll; ;;kkk ;k; ;jj jjlk jjj ;kl k
 
klljl ;;jl; ;lkj jkll k;lk jkjkk ;klj jjj lkljl kkl;k k
 
jkl jk;k j;l;l ;k;k ljkkk ;kjk ljj k;lkk kj;k jll k;k l