1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjj jjjjj jj jjj jjjjj jjj jj jj jjjjj jjjjj jjj jj jj
 
kkkkk kkkk kkkkk kkk kkk kk kkkk kkkk kkk kkkkk kkk kkk
 
lll lll lll lll lllll llll lll lllll llll lllll lllll l
 
;;;;; ;;;; ;; ;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;; ;;;; ;; ;;;; ;;
 
jjj jjj jjjj jj jjjjj jj jj jjj jjjjj jjjjj jj jj jj jj
 
kkkk kk kk kkk kkkkk kk kkkk kkkk kk kkk kkk kkkkk kk k
 
llll lllll lllll llll ll lllll lllll lllll lllll ll ll
 
;;;;; ;; ;; ;;;;; ;; ;;;;; ;;; ;; ;; ;;;;; ;; ;; ;;; ;;
 
lljl lljjj kllk ljj;k kkl; jjj ;jj ljjk ;k;j lk; kkjl;
 
;l;;k kkkl j;;k; lllj ;l;lk ;jj k;lk ;l;kk l;klk llkkk
 
jll k;j;j lkkl ;j;lk ;;k;; lj; ;jjj; j;kjk ;lj; klllj j
 
jlj ;;l ;kk jjkj llkk klll; ;kjk jjl ;k;j ;j; ;;;k ;jj