1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjj jjj jjj jjjj jjj jj jjjj jjjjj jjjj jjjjj jjjjj jjj
 
kk kkkk kkk kkkk kkkk kkkk kkk kkk kkk kk kk kkkkk kkkk
 
ll lllll ll llll lllll llll lll llll llll lll lllll lll
 
;;;; ;;;; ;;;;; ;; ;;; ;; ;;;; ;;;;; ;;; ;;;; ;;;; ;; ;
 
jjjjj jjjj jjj jjjjj jj jjjjj jjjj jjjj jj jjj jj jj jj
 
kk kk kk kkkk kk kkkk kkk kkk kkk kk kkkk kkkkk kkk kk
 
lllll ll ll ll lllll lllll lllll ll lll lllll ll llll l
 
;;; ;;;;; ;;; ;;;; ;;; ;;;; ;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;;
 
;;kk ;jjkj jl;j lkkl j;j jjkj ;k; ;jjjj jlljj l;kj ;;;
 
;kjj; kk;;j l;;kk ljj kkk;k k;k kkj jk;; jkjkk ;kj;k ;;
 
l;jl ;;l ljkl ;;k ;jjj; k;j ;kjl; j;lkk ;jklk jjlkj jlj
 
l;k ;llj jkjl; ;jj jkk llk;k ;;k lkl jl; jj; ;jlk ;ljl