1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jj jjj jj jjjjj jjj jj jjj jjjjj jjjj jj jj jj jj jjjj
 
kkkkk kkk kkkk kk kkkkk kkkkk kk kk kkkkk kk kk kk kkkk
 
lll llll lllll lllll lllll ll lllll llll lll lllll llll
 
;;;; ;; ;;;; ;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;; ;; ;; ;; ;
 
jj jjjjj jjj jjjjj jjjjj jj jjj jjj jjjjj jj jjjjj jjjj
 
kkk kkkkk kkkkk kkk kkkkk kkkk kkk kk kkkk kkk kk kkkkk
 
lllll llll llll lllll llll ll lll llll ll ll ll lll lll
 
;;;;; ;; ;; ;;;;; ;;;;; ;;;; ;;;;; ;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;
 
;jk ;;lk jjjkk jjj jk;kk lj;kl klk; ll;l l;;k ;;;lj llk
 
;l;j; jj; j;j; kkjl; jkkk ljk; jll kljk k;j ;klk ;k;;;
 
k;j ;jk j;; ljjk lkl; ljlj jljjj ll; j;;; ;lkj ljl kll;
 
k;;k jj;l; lklj; kljk jj;j jjkl l;lj l;j;k jjj j;lj ;ll