1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjjj jjjjj jjjjj jjj jjjjj jjjjj jjj jj jjjj jjjj jj j
 
kk kk kk kkkk kkkkk kkkk kkk kkkkk kk kkkk kkkkk kkkk k
 
ll lll llll lllll lll lllll ll lllll llll ll lllll ll l
 
;;;;; ;;;;; ;; ;;;; ;;;; ;;;; ;;; ;;;; ;; ;;; ;;; ;;;;
 
jj jjjj jjj jjj jjj jjj jj jj jjjj jj jj jj jjjjj jjjjj
 
kkkkk kkkkk kkkk kkk kkk kk kk kkkk kkk kkk kkk kkkk kk
 
lllll lll llll lll lllll llll lll llll llll lll llll ll
 
;;;;; ;;;;; ;;; ;;; ;;;;; ;;; ;; ;; ;;;;; ;;; ;;;;; ;;;
 
lkjj ;jlk kll ;kl j;lk; lk; ;ljjj kjklj kjkk kk;j kk;;k
 
ljj l;jl jlj kjk jlk j;jj; klllj ;lkj ljjkk kkkl lj; kk
 
klk;k l;lj; kkk;k kl; ;k;; kkkj j;k jljkk lklj kj;lj jl
 
;kl jkll; ;;l kjljk jjkkl kkjl jlk lkj k;ll kl;;k ;j; j