1rozdział 1 2rozdział 2 3rozdział 3 4Ćwiczenie liter j, k ,...

Poznajemy nowe litery: j, k, l oraz ;. Pamiętajmy, że nasze palce PRAWEJ dłoni, powinny znaleźć się na następujących klawiszach: wskazujący – J, środkowy – K, serdeczny – L i mały - ;. Pamiętajmy także o pozycji naszej drugiej dłoni, która zawsze powinna znajdować się na klawiszach f, d, s, a.


jjjjj jj jjjjj jjjj jjjjj jj jjj jj jjj jjjj jjjjj jjjj
 
kk kkkkk kk kk kkkk kkk kk kkkkk kkkkk kkkkk kkkkk kkkk
 
lll llll ll lll lllll lll lll ll lllll lll llll lllll l
 
;;; ;;;; ;;; ;; ;; ;;; ;;;;; ;; ;;; ;;;; ;;;; ;; ;;;;;
 
jjjjj jjjjj jjjj jjjj jjj jjjjj jjjj jjj jjj jjj jj jjj
 
kkk kk kkk kkk kkkk kkk kkkk kkkkk kkkkk kkk kk kkkkk k
 
llll lllll lllll ll lllll lll lll ll lllll llll llll ll
 
;;; ;;;; ;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;; ;;;;; ;;;;
 
lj;; ;;; l;k; ;;k; ;jkj jjl j;lj ;jjl jlj lkk; jj;ll ll
 
;jjk j;;; l;kj k;; jjkkk jlll ll; ;jj; ;;;l kl;j; jl; l
 
kkjj jlk; ;kj jjj ;jjl kkj jllj ;;jk ;lk; jlk ljl;k kll
 
ljjk l;k j;k;j ;;kl jjl lkkj j;kkk ;lkk jkl l;;l j;k kk